Μοντέρνο I.S.T.D.

Ο μοντέρνος χορός  , απευθύνετε σε παιδιά ηλικίας από 7 ετών και άνω. Δυνατή μουσική ,έντονη κίνηση και χορογραφίες στο στυλ των video clip ,συνθέτουν ένα δυναμικό μάθημα που γυμνάζει και παράλληλα εκτονώνει.Οι μαθητές ,προαιρετικά μπορούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις, που γίνονται από ΄Αγγλους εξεταστές στη Σχολή μας.