Σύγχρονο

Το μάθημα βασίζεται στην τεχνική release με στοιχεία από Limon και Graham. Δίνεται έμφαση στη σωστή στάση του σώματος, τη χρήση του πατώματος και την οργανικότητα της κίνησης με εναλλαγές δυναμικών και επιπέδων.

Επιπλέον, γίνεται μία ενδελεχής εισαγωγή στον αυτοσχεδιασμό, στην σκηνική παρουσία και σε κάποια ακροβατικά στοιχεία.

Τέλος, σημαντικό μέρος του μαθήματος είναι η συνεργασία μεταξύ των μαθητών, η παρατηρητικότητα και ο αυθορμητισμός.